ตรวจสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Kiki Salapao EB223679017TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 18, 2019 15:22 032019000002
วัชราภรณ์ รัตนวงษ์ EV219866185TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 04, 2019 022019000001
Piyapong Bazz EU1985247512TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2017 16:00 102017000001
Ms Red Apple ET1258754782TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2017 test
ชื่อลูกค้า : Kiki Salapao
Tracking number : EB223679017TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2019 15:22
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : วัชราภรณ์ รัตนวงษ์
Tracking number : EV219866185TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000001
ชื่อลูกค้า : Piyapong Bazz
Tracking number : EU1985247512TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2017 16:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102017000001
ชื่อลูกค้า : Ms Red Apple
Tracking number : ET1258754782TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : test
Powered by MakeWebEasy.com